Naar het overzicht

Tineke Vlieger neemt afscheid van de SOOS en nieuwe koers in 2024

22 november 2023

Beste SOOS leden, ouders/familie, begeleiders, sponsoren en Vrienden van de SOOS,

Donderdagavond 16 november jl. hebben wij allereerst, op passende wijze, afscheid genomen van onze trouwe SOOS begeleidster/bestuurslid Tineke Vlieger. Ze is vanaf 1982 betrokken bij de SOOS en samen met Lies Attema en vele begeleiders heeft zij de SOOS de afgelopen tientallen jaren geleid. Johan Schikker heeft haar hartelijk bedankt namens alle SOOS (oud-) leden, begeleiders en bestuur, voor haar tomeloze inzet, haar passie en enthousiasme ruim 40 jaar lang! Ze kreeg een mooi boeket bloemen en een VVV bon.

Onlangs heeft het Stichtingsbestuur SOOS Harlingen e.o. besloten om de SOOS vanaf 1 januari 2024 anders te gaan invullen. Deze toekomstplannen zijn donderdag 16 november jl. aan de SOOS leden en begeleiding door voorzitter Johan Schikker nader toegelicht.

In het kort samengevat:

  • De Stichting SOOS Harlingen e.o. blijft bestaan

  • Op dit moment zijn er slechts 8 SOOS leden en het kalft steeds verder af. Ook de samenstelling van de begeleiding op de donderdagavonden komt onder druk.

  • Vanaf 1 januari 2024 zullen er geen 2- wekelijkse SOOS activiteiten meer in de Koegelbult (al jarenlang vaste locatie voor de SOOS) worden georganiseerd.

  • De Stichting SOOS Harlingen e.o. gaat samenwerken met andere zorginstellingen (doelgroep mensen met een verstandelijke beperking) in Harlingen e.o.

  • Minimaal 4x per jaar, zal er op een zaterdag een thema activiteit worden georganiseerd voor de gehele doelgroep in Harlingen e.o. Thema activiteiten zijn: muziek, varen, knutselen, bewegen en Sinterklaasviering.

  • De bestaande contacten met de SOOS leden blijven bestaan en zodra er activiteiten/thema evenementen georganiseerd worden zullen de SOOS leden, begeleiders, sponsoren en Vrienden van de SOOS worden ge├»nformeerd. 

Wij vertrouwen erop dat wij op deze nieuwe ingeslagen weg, onze doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking in Harlingen e.o., in nauwe samenwerking met de andere zorginstellingen binnen onze doelgroep, beter kunnen bereiken en ondersteunen.

Uw steun op welke wijze dan ook is voor onze Stichting SOOS HARLINGEN e.o. zeer belangrijk en wordt zeer op prijs gesteld. Wij vertrouwen erop dat u ons ook in de toekomst wilt blijven ondersteunen.

Indien u vragen heeft dan kunt u mij Johan Schikker bellen: 0653762285 of mailen: jcschikker@ziggo.nl